پیوندها

تور روسيه : سفري به عمق ناشناخته ها


تور روسيه : كاخ كرملين يا كاخ رياست جمهوري

كاخ كرملين يا كاخ رياست جمهوري يكي از معروفترين جاذبههايتور روسيهاست كه بيشتر به شهرفرنگ ميماند تا مكاني رسمي براي برگزاري رويدادهاي مهم سياسي. كليساي جامع سن باستيل يكي ديگر از ديدنيهاي روسيه است. بيشتر مردم روسيه مسيحياند. هشت كليسا با گنبدهاي افسانهاي و رنگارنگ، دورتادور كليساي چادري شكل مركزي حلقهزدهاند. بناي اين كليسا بسيار منحصربهفرد و زيباست.تور روسيه ، تور ارزان روسيه ، تور روسيه نوروز 97 ، بليط هواپيما ، بليط چارنر ، بليط سيستمي ، خريد بليط هواپيما

شما در تور روسيه ميتوانيد از عميقترين درياچه جهان كه بانام بايكال شهرت دارد ديدن كنيد. اين درياچه در ميراث جهاني يونسكو به ثبت رسيده و هنگام مراجعه به آن ميتوانيد صدها آب فشان كه بخار و آب از آن خارج ميشود مشاهده كنيد. كوههاي البروس بلندترين جاي روسيه است كه براي اسكي و اسنوبرد بسيار مناسب است بسياري از گردشگران علاقهمند به تفريحات زمستاني را هرساله از سراسر جهان بهسوي خود ميكشد. اصولاً روسيه مكان مناسبي براي علاقهمندان اسكي است و شما درتور روسيهميتوانيد از انواع تفريحات زمستاني لذت ببريد. شما مي توانيدتور خارجي لحظه آخريوتور لحظه آخري خارجيرا نيز مشاهده نماييد.

تور روسيه : مادر ميهن

مجسمه عظيم مادر ميهن كه يك اثر تاريخي به شمار ميآيد به ياد كشتهشدگان جنگ جهاني دوم ساختهشده كه بيشترين آمار جذب توريست در روسيه را دارد. اين مادر روسيه است كه از آن محافظت ميكند.تور روسيه ، تور ارزان روسيه ، تور روسيه نوروز 97 ، بليط هواپيما ، بليط چارنر ، بليط سيستمي ، خريد بليط هواپيما

قطبهاي جمهوري كومي را حتماً خدا ساخته وگرنه ايجاد همچنين گستره وسيعي توسط انسان تقريباً غيرممكن مينمايد. اگر از سرما گريزان هستيد پيشنهاد ميكنيم در مرداد و شهريور به روسيه سفر كنيد كه بيش از هر زمان ديگري گرم است. در بهار هم كه برفها آب ميشوند زمان مناسبي براي استفاده از تور روسيه نيست چون مشكلات رفتوآمد بسياري در شهر قابلملاحظه است.

تيك بانخريد بليط هواپيمارا از 900 ايرلاينداخلي و خارجي براي شما راجت مي كند. شما در تيك بان مي توانيد بليط هواپيما ي مسيرهاي مختلف هوايي را با هم مقايسه كنيد.تيك بان خريد اينترنتي بليط هواپيمارا ارزان و راحت مي كند. بهترين قيمتبليط هواپيماو چارتر را ارائه مي دهد. سامانه فروش بليط تيك بان محصولي از شركت خدمات مسافرت هوايي و جهانگردي هفت اورنگ مي باشد كه امكان خريد بليط چارتر و بليط سيستمي هواپيما را ميسر ساخته است. بليط هاي چارتري: بليط هاي لحظه آخري هواپيما هستند كه بدليل عدم تكميل ظرفيت هواپيما و يا رزرو گروهي توسط چارتر كننده با قيمت پايين تر و ارزان تر عرضه مي شوند

تور روسيه ، تور ارزان روسيه ، تور روسيه نوروز 97 ، بليط هواپيما ، بليط چارنر ، بليط سيستمي ، خريد بليط هواپيما

تور روسيه در زمستان باوجود سرماي شديد طرفداران خاصي دارد گردشگران در كافهها و رستورانها وقت ميگذارند به جشنهاي زمستاني ميروند و از ورزشهاي زمستاني لذت ميبرند اين هم روشي براي گذراندن زمستان است براي ما كه سالهاست يك برف درستوحسابي را تجربه نكرديم درصورتيكه كمي ماجراجو باشيم شايد سفر به روسيه در فصل سرد خالي از لطف نباشد. اگر قصد كرديدتور روسيهرا در زمستان امتحان كنيد تلاش كنيد از لباس گرم و لوازم موردنياز در زمستان استفاده كنيد.قيمت تور خارجيوتور خارجي ارزانرا نيز بررسي كنيد.

تور روسيه : مناطق گردشگري

چندين كاخ و موزه و كتابخانه معروف در سنت پترزبورگ واقعشده كه تماشاي آنها خالي از لطف نيست در تور روسيه زماني را براي مشاهده ديدنيهاي اين شهر زيبا اختصاص دهيد. خيابان تورسكايا، خيابان آربات جديد و قديم، فروشگاه مانژ، هندي كرافت، سينيور مال و... از بازارهاي معروف روسيه به شمار ميرود كه خريد در آن به دليل قيمتهاي بالا كار چندان آساني نخواهد بود.تور روسيه ، تور ارزان روسيه ، تور روسيه نوروز 97 ، بليط هواپيما ، بليط چارنر ، بليط سيستمي ، خريد بليط هواپيما

روسيه يك كشور كاملاً پيشرفته است كه بيشتر مردم آن دونيمه اروپايي ساكناند و معضلات شهرهاي بزرگ مثل ترافيك بيبهره نيست. متروي روسيه يكي از زيباترين ساختههاي بشر است كه از سيستم بسيار قوي و پيشرفتهاي برخوردار است روسها به سيستم حملونقل عمومي بهويژه مترو خود بسيار افتخار ميكنند. در روسيه غذاهاي خوشمزهاي كه اغلب با گوشت طبخ ميشود زياد است و شما ميتوانيد طعمهاي جديدي را درتور روسيهتجربه كنيد. borscht سوپ مخصوص روسي است كه از پاي مرغ درست ميشود و طعم خوبي دارد. غذاهاي دريايي در روسيه طرفداران زيادي دارد بهطوريكه شما ميتوانيد در اين كشور همبرگر ميگو هم پيدا كنيد. در سفر به روسيه مدارك شناسايي خود را همراه داشته باشيد و در طول سفر از خود جدا نكنيد چون ممكن است مورد بازخواست قرار بگيريد.

تور روسيه : كم لبخند بزنيد

روسها كمتر لبخند ميزنند و اگر به غريبهها لبخند بزنيد كار عجيبي كردهايد. آنها فقط به عزيزانشان و كساني كه بسيار برايشان مهم است لبخند ميزنند. كلانشهر مسكو ازنظر دارا بودن مؤسسات علمي، ورزشي و آموزشي از رتبه خوبي در سطح جهان برخوردار است، بهطوريكه بيشترين امكانات ورزشي را در كل جهان به خود اختصاص داده است.تور روسيه ، تور ارزان روسيه ، تور روسيه نوروز 97 ، بليط هواپيما ، بليط چارنر ، بليط سيستمي ، خريد بليط هواپيما

براي سفر به روسيه حداقل 10 روز زمان نيازاريد و پيش از تهيه بليط خود لازم است گذرنامه تهيه كنيد. تور روسيه در ايران چندان شناختهشده نيست بااينوجود افراد زيادي بين دو كشور براي مقاصد تجاري و بازرگاني دررفت و آمد هستند. تهران و مسكو خطوط پروازي مستقيم نداشتند.

تور روسيه : مردان و زنان روسي

مردان روس بسيار كمتر از زنان عمر ميكنند و اين امر باعث شده تعداد زنان نسبت به مردان اين كشور بيشتر باشد. چهار فرودگاه بينالمللي، نه ايستگاه راهآهن و مترو تنها در مسكو مستقر است بهاينترتيب سيستم حملونقل اين كشور بينقص است و سبب شده گردشگران براي سفر و مشاهده جاذبههاي گردشگري روسيه كمتري مشكلي نداشته باشند. در روسيه جشنها و فستيوالهاي متعددي برگزار ميشود كه عيد شكرگزاري و مراسم كريسمس و سال نو مشهورترين آنها ميباشد.تور روسيه ، تور ارزان روسيه ، تور روسيه نوروز 97 ، بليط هواپيما ، بليط چارنر ، بليط سيستمي ، خريد بليط هواپيما

تور روسيهدر يك نگاه

  1. تور روسيه : مردان و زنان روسي
  2. تور روسيه : كم لبخند بزنيد
  3. تور روسيه : مناطق گردشگري
  4. تور روسيه : مادر ميهن

اگر بهتور روسيهعلاقهمند هستيد ميتوانيد در فصل سرد سال قيمت مناسبي براي سفر پيدا كنيد. حدود ۸۰ درصد (۱۱۵ ميليون تن) از مردم روسيه از نژاد روسي هستند و ساير نژادهاي اين كشور عبارتاند از: تاتار، اوكرايني، چوواش، چچني، ارمني، داغستاني، مغول، آواري، اينگوش، چركس، بالكار، اوستيايي، آذري، گرجي و... زبان رسمي روسيه، زبان روسي است.تور روسيهامكان بازديد از اين كشور را به شما ميدهد، اميدوارم سفر خوبي را در روسيه تجربه كنيد.

نوشته شده توسط رضا رمضاني | ۱۶ مهر ۱۳۹۷ ساعت ۰۳:۳۶:۴۲ | آرشيو نظرات (0) :موضوع |